નવી શિક્ષણ નીતિને કેબિનેટે લીલી જંડી આપી દીધી છે. ત્યારે 34 વર્ષ પછી આ શિક્ષણ નીતિમાં થયેલો ખુબજ મહત્વનો ફેરફાર થયેલો ગણાશે.

નવી શિક્ષણ નીતિની મુખ્ય લાક્ષણિકતાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો અત્યાર સુધી ચાલતી 10 + 2  વાળી શિક્ષણ નીતિને હવે 5 + 3 + 3 + 4 માં ફેરવવાનો વિચાર કર્યો છે.

બાળકને જન્મ બાદ 6 વર્ષની ઉમર સુધીમાં શાળાકીય અભ્યાસમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવતી હતી. અને ત્યારબાદ તેને પ્રથમ ધોરણમાં પ્રવેશ મળતો હતો.

નવી શિક્ષણ નીતિમાં બાળક ત્રણ વર્ષ પુરા થતાની સાથે જ અભ્યાસ પ્રવૃત્તિમાં જોડાવાથી બાલ્ય અવસ્થામાંજ શિક્ષણ પ્રતિ વિશેષ લગાવ પેદા થશે. આમ 4 વર્ષથી 18 વર્ષની શૈક્ષણિક સફરને નીચે પ્રમાણે વર્ગીકૃત કરી શકાશે.

મૂળભૂત પાયાના 5 વર્ષ.

1 – નર્સરી @ 4 વર્ષ

2 – જુનીયર કેજી @ 5 વર્ષ

3 – સીનીયર કેજી @ 6 વર્ષ

4 – ધોરણ 1 @ 7 વર્ષ

5 – ધોરણ 2 @ 8 વર્ષ

પ્રારંભિક – 3 વર્ષની તૈયારી

6 – ધોરણ 3 @ 9 વર્ષ

7 – ધોરણ 4 @ 10 વર્ષ

8 – ધોરણ 5 @ 11 વર્ષ

મિડલ સ્કૂલ શિક્ષણ – 3 વર્ષની તૈયારી

9 – ધોરણ 6 @ 12 વર્ષ

10 – ધોરણ 7 @ 13 વર્ષ

11 – ધોરણ 8 @ 14 વર્ષ

માધ્યમિક શાળા શિક્ષણ – 4 વર્ષની તૈયારી

12 – ધોરણ 9 @ 15 વર્ષ

13 – ધોરણ 10 @ 16 વર્ષ

14 – ધોરણ 11 @ 17 વર્ષ

15 – ધોરણ 12 @ 18 વર્ષ

આમ ધોરણ અને ઉમર અભ્યાસનું ધોરણ સાથેનું સાતત્ય દર્શાવેલ છે.

અગત્યની વાત એ હશે કે  હવે ધોરણ 12 ની પરીક્ષા જ બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવશે જયારે ધોરણ 10 માં બોર્ડની પરીક્ષા સમાપ્ત થશે.

હવે ધોરણ 5 સુધી વિદ્યાર્થીઓને માતૃભાષા સ્થાનિક ભાષા અને રાષ્ટ્રીય ભાષામાં ભણાવવામાં આવશે.

ધોરણ 9 થી 12 માં સેમેસ્ટર પધ્ધતિથી પરીક્ષા લેવામાં આવશે.

ઇન્ફોસિટી જુનીયર સાયંસ કોલેજના ઘ-૦ યુનિટમાં આગામી શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24 થી અમલમાં આવનારી આ નવી શિક્ષણ નીતિને અનુરૂપ શિક્ષણ પદ્ધતિમાં સર્જનાત્મક ફેરફારો કરવામાં આવેલા છે. જેના સંદર્ભમાં આગામી બ્લોગમાં માહિતી આપીશું.

Dr. Pradip K. Gaglani

Founder and Trustee

(Infocity Junior Science College, Gh-0)

2 comments on “New Education System 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X